Wat u moet weten


Wadbodem Zwaarte van een tocht
Wadlopen is een buitensport. Niet alleen de gekozen tocht en de route bepalen hoe zwaar of licht een tocht uitpakt, ook het weer, de actuele waterstand en de lokale gesteldheid van de wadbodem spelen hierbij een rol. De wadbodem varieert van hard zand en stukken met slikkige ondergrond tot slikvelden waar je tot je knieën in kunt wegzakken. Het maakt ook nogal een verschil of je een zacht briesje in de rug hebt of dat je een harde wind tegen hebt. Daarnaast kan bijvoorbeeld een harde wind uit het noordwesten het water opstuwen, waardoor er ineens veel meer water op het wad blijft staan dan anders.

Duur van een tocht
De duur van een tocht is afhankelijk van de gekozen route. Een zwerftocht kan indien nodig altijd nog wel wat ingekort worden, bij een oversteek kan dit echter niet!
Globaal kun je zeggen dat een wadlooptocht valt binnen een periode van 3 uur voor laagwater tot 2 uur daarna.
Alhoewel het bij ons nog niet is voorgekomen dat er moest worden gezwommen, gaan we er wel vanuit dat u het kunt, mocht het toch een keer nodig zijn.

Starttijd van een tocht
De starttijd is altijd weer anders. In Nederland hebben we twee laagwaters per etmaal, waarbij het laagwater elke dag circa een uur later valt. Daarom zien we steeds verschillende starttijden voor de tochten, variërend van midden op de dag, zodat u nog lekker kunt uitslapen voor u aan de tocht begint, tot in de heel vroege uurtjes waarbij u uw nachtrust overdag - bijvoorbeeld in een zonnig duinpannetje - weer inhaalt.
Elk tijdstip heeft echter zijn charme: heeft u bijvoorbeeld de zon al eens zien op- of ondergaan op een spiegelend wad?

Ondergaande zon

Let op: het laagwater kan op niemand wachten, de gids dus ook niet. Wees dus op tijd!

Kies de tocht die bij u past
U zult zelf goed moeten inschatten wat u conditioneel aankunt. Met veel overgewicht bent u bijvoorbeeld absoluut in het nadeel in slikkig terrein. Ter indicatie: om een oversteek comfortabel te kunnen volbrengen, moet een pittige wandeltocht van 15 km op normale ondergrond met een rugzak met droge kleding en eten en drinken, geen probleem zijn. Informatie over de verschillende tochten vindt u bij Tochten informatie .
Heeft u een ziekte of een lichamelijke beperking, bespreek uw voornemen om te gaan wadlopen dan van te voren met uw behandelend arts. Geef het tevens van te voren door aan de gids indien u een ziekte, aandoening, blessure of eventuele andere beperking heeft. De gids kan u dan adviseren en indien mogelijk hier rekening mee houden tijdens de tocht.

Veiligheid
Waddentracks organiseert wadlooptochten met deelnemers en houdt zich daarbij aan de voorwaarden uit de ‘Wadloopverordening (1996)’, de ‘Eindtermen Wadloopgids’ en de ‘Gedragscode wadlopen’.
Winter en voorjaarsstormen hebben veel invloed op de wadbodem. Routes moeten hierop doorlopend worden aangepast. Aan het begin van elk seizoen verkennen we daarom de routes en brengen we de veranderingen in kaart. Voorafgaand aan elke tocht wordt er aan de hand van o.a. de weers- en waterstandvoorspellingen een afweging gemaakt of de tocht wel, niet, of in aangepaste vorm door kan gaan. Indien de omstandigheden het niet toelaten, zal er niet worden wadgelopen.

U loopt op eigen risico
Wadlopen is en blijft een buitensport, en zoals bij elke buitensport het geval is: de gidsen zorgen voor een optimale veiligheid, maar u loopt op eigen risico!
Een belangrijk deel van de veiligheid ligt overigens bij u zelf: kom goed uitgerust en fit aan de start! U beleeft dan ook het meeste plezier aan uw tocht.


Home