Verzameltijden 2018 Eilanderbult (Fr)


Wadlooptochten zijn alleen mogelijk rondom laagwater. Het laagwater schuift elke dag ongeveer een uur op.
Verzameltijden vallen grofweg zo'n twee a drie uur voor laagwater en schuiven dus mee met het laagwater (soms 's ochtends, soms 's avonds).

Onderstaand treft u een tabel aan met mogelijke data en tijden voor een wadlooptocht.

Het verzamelpunt voor de tochten op de Eilanderbult is de parkeerplaats bij koffiehuis Yke-Muoi in Paesens-Moddergat.

Voor meer informatie en aanmelding mail naar:
waddentracks@wadlopen.info

Het wadloopseizoen 2018 is afgelopen. In november/december verschijnen de nieuwe data voor 2019 op de site.


Dag Datum Verzameltijd
... ... ...
... ... ...
... ... ...Voor informatie en aanmelding mail naar:
waddentracks@wadlopen.info
[ Naar Verzameltijden 2018 ] [ Home ]